สกุลผีเสื้อเณร

Eurema spp.


วงศ์ผีเสื้อขาว - เหลือง
                                (Family PIERIDAE)ผีเสื้อเณรสามจุด (เพศผู้)

The Three-spot Grass Yellow

Eurema blanda blanda

ผีเสื้อเณรจิ๋ว (เพศผู้)

The Small Grass Yellow 

Eurema brigitta hainanaผีเสื้อเณรไร้จุดลายขีด (เพศผู้)

The Spotless Grass Yellow 

Eurema laeta pseudolaeta

ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน (เพศผู้)

The Anderson's Grass Yellow 

Eurema andersoni andersoniผีเสื้อเณรธรรมดา (เพศผู้)

The Common Grass Yellow 

Eurema hecabe hecabe

ผีเสื้อเณรธรรมดา (เพศเมีย)

The Common Grass Yellow 

Eurema hecabe hecabeผีเสื้อเณรส่าหรี (เพศผู้)

The Chocolate Grass Yellow 

Eurema sari sodalis

ผีเสื้อเณรภูเขา (เพศผู้)

The Hill Grass Yellow 

Eurema simulatrix littorea


 

ผีเสื้อเณรแถบดำ (เพศผู้)

The Banded Grass Yellow 

Eurema nicevillei nicevillei