ผีเสื้อหนอนละหุ่ง

Ariadne spp.

วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่                             (Family MYMPHALIDAE)

ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหัก (เพศผู้)

The Angled Castor

Ariadne ariadne

ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายแถบ (เพศผู้)

The Banded Castor

Ariadne specularia


 

ผีเสื้อหนอนละหุ่งธรรมดา (เพศผู้)

The Common Castor

Ariadne merione

ผีเสื้อหนอนละหุ่งมลายู (เพศเมีย)

The Malayan Castor

Ariadne isaeus