พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ลำดวน (Melodorum fruticosum Lour.)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosum Lour.

วงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่น หอมนวล

ไม้ต้น  ขนาดกลาง สูง 5 - 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวย หนาทึบ ลำต้นเปลาตรง 

เปลือก  สีน้ำตาล แตกขรุขระเป็นสะเก็ด  

ใบ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก   กว้าง  2.5 - 4  เซนติเมตร    ยาว  5 - 11.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบสอบหรือมน 

ดอก  สีนวลกลิ่นหอม ออกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบดอกหนา และแข็ง  กลีบดอก ชั้นนอก 3 กลีบแผ่ออก ชั้นใน  3   กลีบ  หุบเข้าหากัน   เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ   2 เซนติเมตร 

ผล  เป็นผลกลุ่ม ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ   0.6  เซนติเมตร สีเขียว เมื่อสุกสีดำ รสหวานอมเปรี้ยว

นิเวศวิทยา มีถิ่นกำเนิดในแถบอินโดจีน พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ทางภาคตะวันออก และภาคกลางของ ประเทศไทย

ออกดอก ธันวาคม - มีนาคม

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด หรือตอนกิ่ง ต้นกล้าจากการเพาะเมล็ด โตช้า แต่แข็งแรง และทนแล้งได้ดี   ใช้เวลามากกว่า 5 ปี จึงจะออกดอก

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ