การเปลี่ยนแปลงสภาพภุมิอากาศ และเรดด์พลัส.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นปัญหาหลักที่ทุกคนทุกประเทศได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม ภาวะภัยแล้ง แผ่นดินไหว น้ำแข็งขั้วโลกละลายอุณหภูมิที่สูงขึ้น ฝนที่ตกต่อเนื่องและเริ่มยาวนานขึ้น และสาเหตุต่างๆ , อ่านต่อ.

  • การจัดทำข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: RPP) สำหรับประเทศไทย. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับงบประมาณ 200,000 เหรียญสหรัฐจากกองทุนหุ้นส่วนความร่วมมือด้านคาร์บอนป่าไม้..

    อ่านต่อ »


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด