Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14 Image 15 Image 16 Image 17 Image 18 Image 19 Image 20 Image 21 Image 22 Image 23 Image 24 Image 25 Image 26 Image 27

กิจกรรม

 • twitter
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำหรับเจ้าหน้าที่ (อส.) รุ่นที่ ๔

  โพสต์โดย :  ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้   

  นายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำหรับเจ้าหน้าที่ (อส.) รุ่นที่ ๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน ๑๐๐ คน อ่านต่อ

 • twitter
  Thailand REDD+ Monitoring system and Reference Emission Level

  โพสต์โดย :  ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้   

  การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Thailand REDD+ Monitoring system and Reference Emission Level ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริตสามะพุทธิ ระหว่างวันที่ 3-14 novamber 2014 ...อ่านต่อ

 • twitter
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ สำหรับดำเนินกิจกรรมตามกลไกเรดด์พลัส รุ่นที่ ๔ นครศรีธรรมราช

  โพสต์โดย :  ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้   

  นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ สำหรับดำเนินกิจกรรมตามกลไกเรดด์พลัส รุ่นที่ ๔ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน ๕๐ คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • twitter
  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

  โพสต์โดย :  ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้   

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสของประเทศไทย สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหือท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เชาใหญ่) จังหวัดนครนายก

ดาวน์โหลดเอกสาร