ข่าวประชาสัมพันธ์/สอบราคา/ประกวดราคา
   
Login
Password
 

คำเตือน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลทางราชการ  ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานนำขึ้น
เอกสารสอบราคา/ประกวดราคาฉบับจริง (ลายเซ็นต์สีน้ำเงิน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ดูแลระบบจะปิดระบบข่าวประกวดราคาเดิม และไปใช้ใหม่ที่ Portal.dnp.go.th ขอให้เจ้าหน้าที่ สมัครเป็นสมาชิกเว็บ Portal.dnp.go.th และแจ้งรายชื่อ ส่วนกลางที่ 1238 ต่างจังหวัดได้ที่เจ้าหน้าที่สารสนเทศสำนักพื้นที่ครับ