คลิกที่ภาพ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
     
              กรมอุทยานแห่งชาต สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งสำหรับผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดที่มีความประสงค์ดูสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

            สามารถแจ้งชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกจัดหาพาหนะเดินทางไปดูพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในวันที่ 6 ก.ค. 55 คณะละไม่เกิน 3 คน ผ่านทาง ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร 02-561-0777 ต่อ 1162 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. 55 ก่อนเวลา 12.00 น.

หมายเหตุ  ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเอง ขอให้ไปถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
                ในวันที่ 6 ก.ค. 55 เวลา 10.00 น.
 
     
     
     
                  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์ผืนป่าแก่งกระจาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้พิทักษ์ที่ปกป้องผืนป่าของไทย ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  
 
 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด       ลิงค์         ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดออกแบบฯ