วิสัยทัศน์ส่วนการคลัง  :   เป็นหน่วยงานหลักในด้านการบริหารงานด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ  ให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


กลุ่มพัฒนาระบบ
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณชลลดา 0 2579 6666 , 0 2561 0777 ต่อ 1177

 

 
     
กลับหน้าหลัก