s
ความเป็นมา หน่วยงานในสังกัด เรื่องประกาศ ส่งรายงาน กิจกรรม กลับหน้าแรก
 
         
 

อุทกภัย

 
     
 

ดินถล่ม

 
     
 

วาตภัย

 
     
 

คลื่นยักษ์และสึนามิ 

 
     
 

ไฟป่าและหมอกควัน

 
     
 

ภัยจากสัตว์

 
     

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก ถึง หนักมาก บริเวณประเทศไทย
พร้อมด้วย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

 
  หนังสือ/คำสั่ง/อื่นๆ

  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ 883_2555
 
  บันทึกสั่งการ

  บันทึกจัดตั้ง ลว 18 พ.ค.55

  บันทึกจัดตั้ง ลว 21 พ.ค.55
 
  ข่าวเตือนภัยจากสื่อ
  รายงานข่าวจากพื้นที่

  ประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก
  เรื่องที่ได้รับการอนุมัติ
  ติดต่อส่วนกลาง
 
 
     
 
 
 
   สายด่วนแจ้งภัยพิบัติ 

 

  ศูนย์เตือนภัยพิบัติ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (อาคารศูนย์ปฏิบัติการ)
61 ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
Dnpalram@dnp.go.th