แผนพัฒนาองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 
 


 

 
 
หมวดบังคับ (หมวด6)
  -แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หมวด6)     คลิก
-แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553     คลิก


 
หมวดสมัครใจ (หมวด5)
  -แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หมวด5)     คลิก
-แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553     คลิก


 
 
 
 

กลับ