เลขที่หนังสือ/ประกาศคำชี้แจง :
คำชี้แจงเรื่อง :
 
 
 
       
เลขหนังสือ/ประกาศคำชี้แจง คำชี้แจงเรื่อง วันที่นำขึ้นข้อมูล  
 ที ทส 0914.1/8317ผลการตรวจสอบหนังสือร้องเรียนทาง E-Petition[16/2/2558]
 ที่ ทส 0917.1/6520ชี้เเจงเรื่องร้องเรียนกรณีพนักงานราชการไม่ได้รับเงินค่าตอบเเทนที่ได้ปรับ ตั้งเเต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงปัจจุบัน[16/2/2558]
 ที่ ทส 0911.6/706ขอชี้เเจงข้อเท็จจริงกรณีนายสุรพงษ์ ลาวันนา [13/2/2558]
 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0912.1/9332 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง[13/2/2558]
 ที่ ทส 0913.2/13514รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง นายชัยวัตน์ ลิ้มลิขิตอักษร[15/12/2557]
 ที่ ทส 0923.101/ล.30ขอส่งเรื่องร้องเรียน[15/12/2557]
 ที่ ทส 0922.2/4076รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557[15/12/2557]
 ที่ ทส 0915.5/9356ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน เลขทะเบียน 2555040030[24/10/2557]
 ที่ ทส 0915.6/9305รายงานผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองบนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา[24/10/2557]
 ที่ ทส 0922.5/3717ไม่เหมาะสมอยู่งานบริการ[24/10/2557]
 ที่ ทส 0922.5/3717ไม่เหมาะสมอยู่งานบริการ[24/10/2557]
 ที่ ทส 0915.5/8833ขอส่งเรื่องร้องเรียน[24/10/2557]
 ที่ ทส 0910.102/3691ขอข้อคิดเห็นเรื่องจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์และรถสปอร์ตที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ[24/10/2557]
 ที่ ทส 0910.102/3691ขอข้อคิดเห็นเรื่องจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์และรถสปอร์ตที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ[24/10/2557]
 ที่ ทส 0910.102/3691ขอข้อคิดเห็นเรื่องจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์และรถสปอร์ตที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ[24/10/2557]
 ที่ ทส 0921.1/6494ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition)[24/10/2557]
 ที่ ทส 0913.7/10587การขยายเขตไฟฟ้า[24/10/2557]
 ที่ ทส 0919.202/7143ร้องเรียนการตัดไม้[24/10/2557]
 ที่ ทส 0919.202/7053บุกรุกเเละปลูกยางพาราป่าห้วยทา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ[24/10/2557]
 ที่ ทส 0918.503/3110ร้องขอความเป็นธรรม[24/10/2557]
 ที่ ทส 0918.503/3110ร้องขอความเป็นธรรม[24/10/2557]
 ที่ ทส 0915.6/7866รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหนังสือร้องเรียนประชาชน เรื่อง พบลูกลิงเสนถูกล่ามที่ทับปุด พังงา[24/10/2557]
 ที่ ทส 0915.5/7578ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน เลขทะเบียน 2557070018[24/10/2557]
 ที่ ทส 0915.5/7578ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน เลขทะเบียน 2557070018[24/10/2557]
 ที่ ทส 0919.202/6620การบุกรุกป่าชุมชนปลูกยางพารา[24/10/2557]
 ขอถอนเรื่องที่ได้เคยร้องทุกข์ ปี 2556 [24/10/2557]
 ที่ ทส 0923.101/13ขอส่งเรื่องร้องเรียน[24/10/2557]
 ที่ ทส 0915.5/6401ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน เลขทะเบียน 2556080004[24/10/2557]
 ที่ ทส 0913.6/8557 ขอชี้เเจงเรื่องร้องเรียน[6/10/2557]
 ที่ ทส 0925.2/1943ขอส่งเรื่องร้องรียน[6/10/2557]
 ที่ ทส 0913.106/2295 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน[6/10/2557]
 ที่ ทส 0921.1/5184ร้องเรียนจากศูนย์บริการประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Petition [6/10/2557]
 ที่ ทส 0913.102/1063ถางป่าตำบลป่าเด็ง[6/10/2557]
 ที่ ทส 0915.5/5707ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2557050005[15/7/2557]
 ที่ ทส 0915.5/5707ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2557050005[15/7/2557]
  ที่ ทส 0915.6/5464รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์[15/7/2557]
 ที่ ทส 0915.6/5464รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์[15/7/2557]
 ที่ ทส 0915.6/5464รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์[15/7/2557]
 ที่ ทส 0915.6/4245ขอส่งเรื่องร้องเรียน[15/7/2557]
 ที่ ทส 0915.6/4243ขอส่งเรื่องร้องรียน[15/7/2557]
 ที่ ทส 0911.6/1993ขอส่งเรื่องร้องรียน[15/7/2557]
 ที่ ทส 0909.202/1080เจ้าหน้าที่เก็บมูลค้างคาวไปขาย[15/7/2557]
 ที่ ทส 0920.9/1302การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติหน่วยที่ 6 ถ้ำพระเวส อ.นาแก จ.นครพนม[15/7/2557]
 ที่ ทส 0921.1/4230ขอส่งเรื่องร้องรียน[15/7/2557]
 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0918.502/422การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า[23/5/2557]
 ทส 0918.502/371ขอส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ[23/5/2557]
 ลับ ที่ ทส 0915.5/135ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2556080037[23/5/2557]
 ที่ ทส 0912.1/8896 ร้องเรียนหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองทราย[23/5/2557]
 ที่ ทส 0912.1/8917 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่การเงิน[23/5/2557]
 ที่ ทส 0915.5/10370ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2556110028[23/5/2557]
 ที่ ทส 0912.1/7954ร้องเรียนนายไพรวัลย์ โนนเปือย[23/5/2557]
 ที่ ทส 0915.513/263ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน[23/5/2557]
 ที่ ทส 0915.513/263ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน[23/5/2557]
 ทส 0915.5/8288รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ขอให้ย้ายลูกจ้างประจำออกจากพื้นที่เร่งด่วน[21/11/2556]
 -เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่่[21/11/2556]
 ทส 0911.6/6439เจ้าหน้าที่ทับลานไม่มีความรับผิดชอบ[19/11/2556]
 ทส 0911.6/6436นางศิริวรรณ พนักงานราชการทับลานได้สองขั้นบ่อยไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ[19/11/2556]
 ทส 0911.6/6438เจ้าหน้าที่ทับลานไม่มีความรับผิดชอบ[19/11/2556]
 ทส 0911.6/6437นางศรีพิน พนักงานราชการไม่อยู่ที่หน่วยลำปลายมาศเป็นเดือนๆ[19/11/2556]
 ทส 0911.6/6376เจ้าหน้าที่ทับลานไม่มีความรับผิดชอบ[19/11/2556]
 ทส 0911.6/6375เจ้าหน้าที่ทับลานข่มขู่นักท่องเที่ยว[19/11/2556]
 ทส 0926.16/7593การดำเนินเรื่องร้องเรียน[19/11/2556]
 ทส 0926.16/7593การดำเนินเรื่องร้องเรียน[19/11/2556]
 ทส 0925.11/2016รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง[12/11/2556]
 ทส 0918.2/2010ขอส่งเรื่องร้องเรียน[12/11/2556]
 ทส 0912.2/2491ขอส่งเรื่องร้องเรียน[12/11/2556]
 ทส 0909.302/1024การเลี้ยงนกกรงหัวจุก[12/11/2556]
 ทส 0915.6/8340ค้าสัตว์ป่า [30/10/2556]
 ทส 0914.1/5276ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทาง E-petition[29/10/2556]
 ทส 0915.5/7879ชี้แจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2556060023[29/10/2556]
 ทส 0951/251ชีแจงเรื่องร้องเรียนเลขทะเบียน 2556070076 และ 2556070074[11/10/2556]
 ทส 0912.1/6239 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่[27/9/2556]
 ทส 093.201/70ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน[5/9/2556]
 ทส 0915.5/6354ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2556070039[23/8/2556]
 ทส 0915.6/6203รายงานรับเเจ้งเหตุเกี่ยวกับสัตว์ป่า little gibbon now in Kata, Phuket[23/8/2556]
 ทส 0911.6/4502ขอชี้เเจงเรื่องร้องเรียน[23/8/2556]
 ทส 0920.9/4725เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กขโมยไม้ของกลาง[14/8/2556]
 ทส 0915.5/5939ขอส่งเรื่องร้องเรียน[14/8/2556]
 ทส 0913.3/07672ขอส่งเรื่องร้องเรียน[5/8/2556]
 ทส 0911.6/41226ขอส่งเรื่องร้องเรียน[2/8/2556]
 ทส 0922.5/2416ตรวจสอบการร้องเรียน[2/8/2556]
 ทส 0922.5/2416ตรวจสอบการร้องเรียน[2/8/2556]
 ทส 0922.5/2416ตรวจสอบการร้องเรียน[2/8/2556]
 ทส 0922.5/2416ตรวจสอบการร้องเรียน[2/8/2556]
 ทส 0908.2/503ขอส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเเนะ[26/7/2556]
 ทส 0915.5/5404ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน หมายเลขทะเบียน 2555070087[25/7/2556]
 ทส 0915.6/5216ขอส่งเรื่องร้องเรียน[25/7/2556]
 ทส 0951/174ร้องเรียนจากศูนย์บริการประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Petition ทะเบียน 2556050048[10/7/2556]
 ทส 0915.5/3784 ชี้เเจงเรื่องร้องเรียน[28/6/2556]
 ทส 0901.302/186ส่งเรื่องร้องเรียนตามเเนวทางในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช[28/6/2556]
 ทส 0901.304/523ส่งเรื่องร้องเรียนตามเเนวทางในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช[28/6/2556]
 ทส 0901.305/471ส่งเรื่องร้องเรียนตามเเนวทางในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช[28/6/2556]
 ที่ ทส 0951/149ตรวจสอบข้อเท็จจริงในทาง (ลับ)[3/6/2556]
 ที่ ทส 0951/149ตรวจสอบข้อเท็จจริงในทาง (ลับ)[3/6/2556]
 ที่ ทส 0915.8/8410ร้องเรียนพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง[11/4/2556]
 ที่ ทส 0913.6/09715พฤติกรรมเจ้าหน้าที่[11/4/2556]
 ทส 0915.5/4664ขอส่งเรื่องร้องเรียน[2/4/2556]
 ที่ ทส 0915.5/1562ชี้แจงเรื่องร้องเรียน[8/3/2556]
 ที่ ทส 0915.5/1562ชี้แจงเรื่องร้องเรียน[8/3/2556]
 ด่วนที่สึด ที่ ทส 0912.1/1172เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว[7/3/2556]
  ด่วนที่สุด ที่ ทส 0912.1/1171เขตรักษาะันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว[7/3/2556]
 ที่ ทส 0910.102/1079ขอส่งเรื่องร้องเรียน[22/2/2556]
 ที่ ทส 0910.102/1013ขอส่งเรื่องร้องเรียน[22/2/2556]
 ที่ ทส 0914.1/651 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน[22/2/2556]
 ที่ ทส 0924.5/183ตรวจสอบการร้องเรียน[22/2/2556]
 ที่ ทส 0918.5/441เเจ้ง[18/2/2556]
 ที่ ทส 0912.1/781เงินเดือนออกช้า[8/2/2556]
 ทส 0918.5/273ค่าตอบเเทนบุคคลภายนอก[1/2/2556]
 ทส 0920.9/7731บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา[27/12/2555]
 ทส 0918.5/3686แต่งตั้งคณกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง[26/12/2555]
 ทส 0918.5/3686แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง[26/12/2555]
 ทส 0919.202/6736แจ้งการกระทำผิดลักลอบตัดไม้พะยูง[26/12/2555]
 ทส 0915.8/77รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555[18/12/2555]
 ทส 0915.8/77รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555[18/12/2555]
 ทส 0915.8/77รายงานสถานภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555[18/12/2555]
 ทส 0905.702/1033ส่งเรื่องร้องเรียนตามเเนวทางในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช[12/12/2555]
 ทส 0915.2/9592ต้องการเห็นผลงานข้าราชการดีๆ[11/12/2555]
 ทส 0919.5/7793ขอส่งเรื่องร้องเรียน[11/12/2555]
 ทส 0919.5/7793ขอส่งเรื่องร้องเรียน[11/12/2555]
 ทส 0920.9/6540การบุกรุกพื้นที่ป่าฐานพิทักษ์ป่าโคกกว้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว[11/12/2555]
 ทส 0914.5/4916หนังสือร้องเรียนทาง e-petition[11/12/2555]
 ทส 0912.9/10366ร้องเรียนผ่านระบบเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-petition)[7/12/2555]
 ทส 0910.102/5495ขอส่งเรื่องร้องเรียน[7/12/2555]
 ทส 0910.102/5495ขอส่งเรื่องร้องเรียน[7/12/2555]
 ทส 0925.1/3472ขอส่งเรื่องร้องเรียนเงินเดือนออกล่าช้า[25/10/2555]
 ทส 0910.102/4562ร้องเรียนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ[25/10/2555]
 ทส 0919.5/7501ขอส่งเรื่องร้องเรียน[24/10/2555]
 ทส 0918.2/3757รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน[24/10/2555]
 ทส 0910.102/4476ขอส่งเรื่องร้องเรียน[24/10/2555]
 ทส 0920.9/6023แจ้งขอความช่วยเหลือเรื่องบุกรุกป่าอุทยาน[24/10/2555]
 ทส 0920.9/5362เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายลตัดไม้[19/9/2555]
 ทส 0913.6/07813รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์[12/9/2555]
 ทส 0913.6/07812ให้ชี้เเจงข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์[12/9/2555]
 ทส 0918.2/2163ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition)[10/9/2555]
 ทส 0912.2/6582การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้[24/8/2555]
 ทส 0913.6/7523การตัดไม้ทำลายป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน[24/8/2555]
 ทส 0913.6/7523การตัดไม้ทำลายป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน[24/8/2555]
 ทส 0904.3/2650การรับสินบนและการลักลอบตัดไม้[17/8/2555]
 ทส 0918.6/2771รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง[16/8/2555]
 ทส 0904.1/2414แนวทางในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช[10/8/2555]
 ทส 0915.518/694ขอส่งเรื่องร้องเรียน[9/8/2555]
 ทส 0918.6/2690รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง [25/7/2555]
 ทส 0915.5/5911ชี้แจงเรื่องเรียน[25/7/2555]
 ทส 0915.2/2984ขอส่งเรื่องร้องเรียน[20/7/2555]
 ทส 0918.1/2574เงินเดือนลูกจ้างเหมาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)[19/7/2555]
 ทส 0914.1/2914หนังสือร้องเรียน[19/7/2555]
 ทส 0910.503/2866ชี้แจงเรื่องเรียน[10/7/2555]
 ทส 0910.503/2866ชี้แจงเรื่องเรียน[10/7/2555]
 ทส 0920.9/3548ขอความเป็นธรรมค่าตอบแทน[25/6/2555]
 ที่ ทส 0915.2/7083การบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ (เหนือคลองสุข-เหนือโตน) พื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลโคกเจริญ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา[11/1/2554]
 ที่ ทส 0912.5/7070แจ้งเบาะแสการลักลอบการขนย้ายกล้วยไม้ป่าออกจากพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)[11/1/2554]
 ที่ ทส 0920.6/4854มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ประดู่ ไม้แดง บริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)[11/1/2554]
 ที่ ทส 0921.2/7079ขอให้ตรวจสอบการจ้างงานของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรในส่วนของการปรับอัตตราลูกจ้างแบบไม่เป็นธรรม[11/1/2554]
 ที่ ทส 0926.3/7150มีการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ หมู่ที่ 1 แม่โจ้ และหมู่ที่ 2 แม่เริม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่[11/1/2554]
 ที่ ทส 0914.2/5005แจ้งเรื่องมีการตัดไม้ทำลายป่าบริเวณอุทยาแหงชาติเขาสก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)[11/1/2554]
 ทส 0921.5/7103พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ (เล่าสู่ฟัง)[14/10/2553]
 ทส 0926.16/7164พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ (ปฎิบัติสองมาตรฐาน)[14/10/2553]
 ทส 0912.5/6798การจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ[14/10/2553]
 ทส 0921.5/6951 ขอความเป็นธรรม[14/10/2553]
 ทส 0906.102/1937พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ (พฤติกรรมเจ้าหน้าที่)[14/10/2553]
 ทส 0926.16/6883ร้องเรียนหัวหน้าอุทยานแหงชาติแม่วาง[14/10/2553]
 ทส 0916.6/8810แจ้งการตัดไม้ที่ป่าบาเจาะ เทือกเขาบูโด อ.บาเจาะ นราธิวาส[14/10/2553]
 ทส 0901.503/14273ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้รอคอย)[14/10/2553]
 ทส 0914.6/2981ขอให้พิจารณาจัดตั้งด่านตรวจบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ[15/7/2553]
 ทส 0913.6/5123รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพฤติกรรมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์[15/7/2553]
 ทส 0915.6/3409การทุจริตในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-เขาคราม[15/7/2553]
 ทส 0905.6/7098การขออนญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองของนายนพดล ปรีชา[8/6/2553]
 ทส 0925.5/2598ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการซ่อมไฟฟ้าข้างทางในอุทยานแห่งชาติเขานัน[8/6/2553]
 ทส 0915.5/2598ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีขอให้ซ่อมไฟฟ้าข้างทางในอุทยานแห่งชาติเขานัน[8/6/2553]
 ที่ ทส 0924.1806ชี้แจงเรื่องร้องเรียน กรณีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง)[4/6/2553]
 ทส 0905.6/357การบรรจุพนักงานจ้างเหมาเป็นพนักงานราชการ[12/5/2553]
 ทส 0920.7/789การลักลอบค้าสัตว์ป่า[3/5/2553]
 ทส 0912.507/208ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำสุนัขมาเลี้ยงในเขตอุทยานฯ[3/5/2553]
 ทส 0911.3/2155พฤติกรรมเจ้าหน้าที่[3/5/2553]
 ทส 0923.7/1995ร้องเรียนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา[3/5/2553]
 ทส 0926.16/6219แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง[3/5/2553]
 -นักท่องเที่ยวชมเชยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว[10/2/2553]
 ทส 0214.4/800ชี้แจงกรณี ขอความช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต[18/1/2553]
 ทส0913.2/22ชี้แจงกรณี ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวที่แตกต่างกัน[24/11/2552]
 0920.7/3770การมีสัตว์ป่าไว้ในครอบครอง[9/10/2552]
 0901.304/8720หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับชั้นพนักงานพิมพ์ดีด[9/10/2552]
 0917.5/3868ชี้แจง อุทยานแห่งชาติภูแลนคาอนุญาตให้นักท่องเที่ยววัยรุ่นจัดงานเลี้ยง เปิดเครื่องเสียงรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่น[5/10/2552]
 0901.506/13057แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง เร่งรัดดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ศก6 (เขาพระวิหาร)[19/8/2552]