ӻվԹ Alangium ridleyi King Alangium ӻվԹ Alangium ridleyi King ԧ⵾Թ Bulbophyllum sillenianum Rchb. f. ԧ⵾Թ  Bulbophyllum sillenianum Rchb. f. ͧԹҡѡ Didymoplexis micradenia (Rchb.f.) Hemsl.
ӻվԹ Alangium ridleyi King Alangium ӻվԹ Alangium ridleyi King ԧ⵾Թ Bulbophyllum sillenianum Rchb. f. ԧ⵾Թ Bulbophyllum sillenianum Rchb. f. ͧԹҡѡ Didymoplexis micradenia (Rchb.f.) Hemsl.
ᴧԹ Rhodoleia championii Hook. f. ͧԹҡͧ Didymoplexis striata J.J.Sm.
ᴧԹ Rhodoleia championii Hook. f. ͧԹҡͧ Didymoplexis striata J.J.Sm.
[back]