ยินดีต้อนรับทุกท่าน Update 7/10/2020
              
 เพิ่มข่าวสอบราคา/ประกวดราคา  เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ  เพิ่มข่าวหนังสือเวียนภายในกรม
 ศูนย์ข่าวเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
  การติดตั้ง Network
  การติดตั้ง Internet
  การติดตั้ง Printer
  การติดตั้ง Printer แบบ Network
  การ Logon บน Domain
  การ Set Mail สำหรับ Microsoft Out Look Express
 
 
 

  Logon สำหรับ Admin

 Username:
 Password:
   
   ค้นหาเครื่องซ่อม
 

ศูนย์สารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารเทียมคมกฤช (หลังห้องสมุด) เบอร์ต่อภายใน Tel. 610, 613, 614