คำระบุชนิด “sirindhorniae” ตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Gardens' Bulletin Singapore ฉบับ 61 เล่มที่ 1 ปีค.ศ. 2009 หน้าที่ 174 จากตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ P. Triboon, P. Blenchitra & P. Yothakaew 3801 (holotype: BK; isotypes: AAU, QBG, SING)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. แตกกอ ลำต้นอวบน้ำมักห้อยลง มีนวล ใบเรียงเวียนหนาแน่นตามปลายกิ่ง รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-4 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่มกว้าง กลม หรือคล้ายรูปหัวใจตื้น ๆ ขอบจักห่าง ๆ ปลายจักมีติ่ง มีต่อมใกล้โคนเหนือก้านใบ แผ่นใบค่อนข้างหนา เส้นแขนงใบ 3-6 เส้นในแต่ละข้าง เส้นแขนงใบย่อยไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 2-7.5 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 3-6.5 ซม. ใบประดับขนาดเล็กติดใกล้โคนก้านดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบข้าง 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่ ยาว 6-7 มม. คู่ในกลม ขนาดประมาณ 2 มม. กลีบปากเป็นถุงลึก โค้งเรียวยาว เว้าเป็นเดือย ยาวได้ถึง 6 ซม. ดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน แผ่บานออก กลีบปากรูปไข่กลับกว้าง ยาวประมาณ 2 ซม. กว้างประมาณ 2.5 ซม. โคนมีเขา 1 คู่ ขนาดประมาณ 2 มม. กลีบข้างคู่นอกติดกัน แฉกลึกประมาณ 2 ใน 3 ส่วน คล้ายรูปหัวใจ ยาวประมาณ 2 ซม. กว้างประมาณ 2.5 ซม. กลีบคู่ในรูปไข่กลับ ยาวเท่า ๆ กลีบคู่นอก แคปซูลเต่งกลาง รูปขอบขนาน เกลี้ยง

     เทียนสิรินธรหรือชมพูสิริน เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบที่กระบี่และสุราษฎร์ธานี ขึ้นตามหน้าผาเขาหินปูน ความสูงจนถึงประมาณ 200 เมตร

เอกสารอ้างอิง:
Suksathan, P. and P. Triboun. (2009). Ten new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61 (1): 174.

 

 

<กลับขึ้นด้านบน>