ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์
Back Home

Word

Keyword : Dicliptera (genus)