สารานุกรมพืช

  ปรงหนู (Cycas simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill )

  ปรงมีลำต้นใต้ดินหรือโผล่เหนือพื้นดินสั้น ๆ มี 2-5 ใบ ใบยาว 0.9-1.5 ม. ก้านใบยาว 3.5-14 ซม. มีหนามเกินกึ่งหนึ่งถึงตลอดก้านใบ ใบช่วงกลางยาว 20-60 ซม. ก้านใบสั้น ปลายใบแหลมยาวไม่เป็นหนาม โคนเพศผู้รูปกระสวยแคบ ยาว 15-20 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 1.2-1.4 ซม. ไม่แข็ง ปลายไม่มีหนาม ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 7-12 ซม. มีขนสั้นนุ่ม แผ่นใบรูปไข่ ขอบจักซี่หวี 10-14 ซี่ ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายเป็นหนามยาวเท่า ๆ ซี่หวี ออวุลมี 2 เม็ด เมล็ดยาว 2-2.5 ซม.

  พบที่พม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ในไทยส่วนมากพบทางภาคเหนือ และที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ขึ้นกระจายห่าง ๆ ในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา คล้ายกับ C. micholitzii Dyer ที่ลำต้นอยู่ใต้ดิน แต่ใบเป็นแบบขนนก 2 ชั้น พบในจีนตอนใต้และเวียดนาม

  ชื่อพ้อง: Cycas micholitzii Dyer var. simplicipinna Smitinand

    

    

  ปรงหนู: ลำต้นใต้ดิน โคนเพศผู้รูปกระสวยแคบ ใบสร้างอับไมโครสปอร์ปลายไม่มีหนาม (ภาพ: เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)