สารานุกรมพืช

  บุหรง (Dasymaschalon dasymaschalum (Blume) I. M. Turner )

  ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. มีขนประปรายตามกิ่งอ่อน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 9-25 ซม. โคนเว้าตื้น ๆ ก้านใบยาว 2-7 มม. ก้านดอกยาว 1-7 ซม. กลีบเลี้ยงหนา รูปสามเหลี่ยม ยาว 1.5-4 มม. ดอกสีเหลืองครีมหรือสีชมพู กลีบรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 3-8 ซม. บิดเวียน ปลายเรียวแหลม โคนคอดเว้า เกสรเพศผู้ยาว 2-3.5 มม. ผลย่อยมี 7-24 ผล มีขนประปราย ก้านช่อผลยาว 1-7 ซม. ผลย่อยรูปทรงกระบอก ยาว 1.5-4.5 ซม. ก้านผลย่อยยาว 0.4-1.8 ซม. มี 1-6 เมล็ด

  พบที่หมู่เกาะอันดามันของอินเดีย พม่า คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และชวา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

  ชื่อพ้อง: Dasymaschalon blumei Finet & Gagnep., D. dasymaschalum (Blume) I. M. Turner var. blumei Hook. f. & Thomson

  ชื่อสามัญ: Malayan Annona

  ชื่ออื่น: กระดังงาเขา (สุราษฎร์ธานี); บุหรง (กรุงเทพฯ)

    

    

  บุหรง: แผ่นใบด้านล่างมีนวล กลีบดอกเรียงติดกัน บิดเวียนเล็กน้อย คอดเว้าที่โคน ผลย่อยรูปทรงกระบอก คอดตามเมล็ด (ภาพ: น้ำตกหม่อมจุ้ย พัทลุง - ปรีชา การะเกตุ)