ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

  • ประกาศ! ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนระบบแอร์ใหม่

 

  • สามารถส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ผ่าน Thai Jounal Online (ThaiJo2.0) ได้แล้ว

 

  • Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 45 No. 2 (2017)
    • A revision of Damrongia (Gesneriaceae) in Thailand
    • Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from Peninsular Thailand
    • Heteropanax thailandicus, a new species and Schefflera wrayi var. glabrescens (Araliaceae), a new variety from Thailand

 

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: โสมชบา ใสกลีบ ไส้ปลาเข็ม หงส์ฟู่ หงส์เหิน1 หงส์เหิน2 หงอนไก่ หงอนไก่ดง หงอนไก่ทะเล หงอนไก่ใบเล็ก หงอนไก่ป่า หงอนไก่ฟ้า หญ้ากินนี หญ้าข้าวก่ำ หญ้าขี้ครอก หญ้าไข่เหา หญ้าไข่เหาดอกแน่น หญ้าไข่เหาหลวง หญ้าจิ้มฟันควาย หญ้าไซ หญ้าดอกขน หญ้าดอกคำ หญ้าดอกแดง หญ้าดอกลาย หญ้าดีควาย หญ้าเทียน หญ้าเทียนหางสั้น หญ้าน้ำค้าง หญ้านิ้วมือผี หญ้าบัวแบ หญ้าใบหอก หญ้าประดับดิน หญ้าปักกิ่ง หญ้าปากควาย หญ้าผักเบี้ย หญ้าฝอย หญ้าพันเกลียว หญ้าแม่มด หญ้าแม่มดใหญ่ หญ้ารักนา หญ้าลอยลม หญ้าหงอนเหงือก หญ้าหลังเม่น หญ้าเหนียวหมา หญ้าเหล็กนกคุ่ม หญ้าเหลี่ยม

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้


 

 

 

หญ้าแม่มด Striga asiatica (L.) Kuntze
ไม้ล้มลุกกึ่งเบียน มีขนหยาบทั่วไป ใบรูปแถบ ดอกรูปปากเปิด สีเหลืองหรือแดง กลีบเลี้ยงมีสันตามยาว 10 สัน หลอดกลีบดอกปลายโค้ง กลีบบน 2 กลีบ สั้นกว่ากลีบล่าง กลีบล่าง 3 กลีบ รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. อับเรณูมีช่องเดียว ผลแห้งแตกเป็น 2 ซีก มีกลีบเลี้ยงหุ้ม เมล็ดจำนวนมาก มีริ้วตามยาว พบที่แอฟริกา และเอเชียเขตร้อน ขึ้นตามที่โล่ง ความสูงถึงประมาณ 800 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017
Flora of Thailand
Vol. 13 part 3, 2017
     
 

  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016

Herbarium News

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)