ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

  • ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online (ThaiJo2.0)

 

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้


 

 

 

ไหมจุรี Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna
ไม้ต้นผลัดใบ มีหนาม ใบประกอบรูปฝ่ามือ ดอกออกก่อนผลิใบ กลีบเลี้ยงด้านในมีขนหนาแน่น กลีบดอกเชื่อมติดเส้าเกสรเพศผู้ กลีบรูปใบพาย กว้างยาว 2.5-3.5 × 7-10 ซม. ก้านชูอับเรณูสั้น 5-15 อัน อับเรณูบิดงอ ผลแห้งแตก รูปไข่กว้าง ผนังด้านในมีขนคล้ายไหม เมล็ดจำนวนมาก มีใยนุ่นหนาแน่น ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany) Volume 45 no. 1-2, 2017 Flora of Thailand
Vol. 13 part 4, 2017

 

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)