ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

  • การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยครั้งที่ 17
    ดีวาน่า พลาซ่า, อ่าวนาง กระบี่
    21-25 สิงหาคม 2560

 

  • ส่งบทความวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ทางระบบออนไลน์ได้ที่ Thai Jounal Online ไม่มีกำหนดเวลาการส่ง (no submission deadline)

 

ฐานข้อมูลพืช

 

 

ข้อมูลใหม่: มณีจันทร์ มลายเขา ม่วงเทพรัตน์ ม่วงเบญจา ม่วงไตรบุญ ม่วงไตรบุญดอกใหญ่ ม่วงกำมะหยี่ ม่วงน้ำเงิน ม่วงบาลา ม่วงผักกาด ม่วงผักกาดดอย ม่วงพิศวง ม่วงลัดดา ม่วงสอดสี มหาก่าน มหาก่านเหลือง มหาพรหม มหาพรหมราชินี มะเกลือ มะเกลือน้อย มะเค็ด1 มะเค็ด2 มะเดื่อไทย มะเดื่อหอม มะเดื่อหิน มะเนียงน้ำ มะเฟือง มะเม่าดง มะแตก มะแฟน มะไฟ มะไฟกา มะไฟลิง มะกล่ำเผือก มะกล่ำตาหนู มะกล่ำสร้อย มะกลิ้ง มะกอกเกลื้อน มะกอกขน มะกอกดอน มะกอกน้ำ มะก่องข้าว มะกัก มะขามแขก มะขามป้อม มะขามป้อมดง มะขามป้อมดิน มะคะ มะคังดง มะค่าแต้ มะค่าโมง มะจอเต๊ะ มะดูก มะฝ่อ มะพลับไข่นก มะพลับระนอง มะพอก มะยม มะยมแก้ว มะยมใบแข็ง มะยมฉัตร มะยมป่า มะเยาเหลี่ยม มะระขี้นก มะรุม มะลิ มะลิเขี้ยวงู มะลิช้าง มะลิดอย มะลิดิน มะลิวัลย์เขา มะหวด มะเหลี่ยมหิน มังเคร่ช้าง มังตาน มังเร่ทราย มังเร่หิน มันกะทาด มันปู ม้าทลายโรง มาลัยทอง มือพระนารายณ์ มือพระนารายณ์ขน มือพระนารายณ์ขาว มือพระนารายณ์ใบวน มือพระฤาษี

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน website สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

มะดูก Siphonodon celastrineus Griff.
ไม้ต้น ใบเรียงเวียน ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน รูปไข่ปลายมน ยาว 2.5-3.5 มม. ก้านชูอับเรณูแบน เชื่อมติดกันที่โคน แกนอับเรณูแผ่กว้าง รังไข่แนบติดจานฐานดอก เว้าลึก มีหลายช่อง เรียงกระจัดกระจาย เกสรเพศเมียเป็นแท่งสั้น ๆ ผลผนังชั้นในแข็ง ผิวขรุขระ พบที่อินเดีย พม่า ไทย ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ขึ้นตามป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ ความสูงถึง 1000 ม.

หนังสือใหม่

 

 
  Thai Forest Bulletin (Botany)
Vol. 44 No. 1-2, 2016
Flora of Thailand
Vol. 13 part 2, 2016
     
 


  Herbarium News
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

 

เวปไซต์พันธมิตร

 

- Thai Euphorbiaceae

 

- Ferns of Thailand

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)