สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ขิงหยก
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Zingiber olivaceum Mood & Theilade

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 ม. มีขนประปรายตามกาบใบ เส้นกลางใบด้านล่าง ลิ้นกาบยาวประมาณ 1 ซม. ปลายตัด ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 25-30 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 3 มม. ช่อดอกออกจากเหง้า ก้านช่อยาว 45-60 ซม. กาบสีน้ำตาลอมแดง ช่อดอกรูปไข่ ยาว 10-18 ซม. มีเมือกเหนียว ใบประดับสีน้ำตาลอมเขียว มีจุดสีชมพูละเอียด รูปไข่กลับ ยาว 3.5-4 ซม. ปลายกลม ม้วนเข้า ใบประดับย่อยรูปรี ยาวประมาณ 3.5 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบดอกสีครีมมีปื้นสีม่วง รูปขอบขนาน กลีบหลังยาวประมาณ 3 ซม. กลีบข้างแคบกว่าเล็กน้อย กลีบปากมีรอยด่างสีม่วงกระจาย ยาวประมาณ 2 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 7 มม. อับเรณูสีเหลือง สันสีม่วง

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 500 เมตร

ขิงหยก: ใบประดับสีน้ำตาลอมเขียว ปลายกลม ม้วนเข้า กลีบปากมีรอยด่างสีม่วง (ภาพ: นครศรีธรรมราช - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Theilade, I. (1999). A synopsis of the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand. Nordic Journal of Botany 19(4): 389-410.

Theilade, I. and J. Mood. (2002). New gingers from SE Asia. New Plantsman n.s. Vol. 1: 18-19.

Triboun, P., K. Larsen and P. Chantaranothai. (2014). A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa. Thai Journal of Botany 6(1): 53-77.