สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โมกซ้อน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ โมกบ้านโมกบ้าน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 5 ม. ใบบาง รูปรี ยาว 2-8 ซม. ก้านใบยาว 1-4 มม. ช่อดอกห้อยลง ยาว 1.5-5 ซม. ก้านดอกยาว 0.8-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1-3 มม. ต่อมโคนกลีบขนาดเล็ก ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกยาว 2-4 มม. กลีบรูปไข่กลับ ยาว 0.5-1 ซม. ไม่มีกะบัง เกสรเพศผู้ติดบนปากหลอดกลีบดอก อับเรณูยาวประมาณ 4 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-8 มม. รวมยอดเกสร ผลแยกกัน ยาวได้ถึง 30 ซม. เมล็ดยาวได้ถึง 2 ซม. ขนกระจุกยาว 3.5-4 ซม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ขึ้นตามชายป่า ใกล้ลำธาร ความสูงไม่เกิน 100 เมตร ส่วนมากพบเป็นไม้ประดับ มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน หรือใบด่าง

ชื่อสามัญ  Water jasmine, Wild water plum

ชื่ออื่น   ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์); โมกซ้อน, โมกบ้าน (ภาคกลาง); หลักป่า (ระยอง)

โมกบ้าน: ช่อดอกห้อยลง ดอกขนาดเล็ก ไม่มีกะบัง มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 80-85.

Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(2): 369-378.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 79-90.

Middleton, D.J. and T. Santisuk. (2001). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 1-10.

ปิดจงวา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ โมกบ้าน

หลักป่า
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

Apocynaceae

ดูที่ โมกบ้าน