สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โมกการะเกตุ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia karaketii D. J. Middleton

Apocynaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปรี ยาว 9-21 ซม. ปลายบางครั้งมนหรือเว้าตื้น ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ก้านช่อดอกยาว 0.8-2.3 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 3.7-5.5 มม. ดอกสีแดง โคนกลีบด้านนอกสีเขียว หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1.7-2 ซม. กะบังชั้นเดียว เชื่อมติดกันเป็นวงแนบติดโคนกลีบดอก ประมาณ 4.5 มม. ปลายจักชายครุย ยาว 1.2-1.5 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 6 มม. รวมยอดเกสร ผลกางออก ยาว 30-40 ซม. เกลี้ยง มีช่องอากาศหนาแน่น เมล็ดยาวประมาณ 1.7 ซม. กระจุกขนยาวประมาณ 3 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ชายแดนไทย-พม่า ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ในป่าเบญจพรรณ ความสูงประมาณ 750 เมตร คล้ายโมกเขา W. lanceolata Kerr และโมกสยาม W. siamensis D. J. Middleton แต่ใบขนาดใหญ่กว่า หลอดกลีบดอกสั้นกว่า และกะบังแฉกมากกว่า คำระบุชนิดตั้งตามชื่อนายปรีชา การะเกตุ ข้าราชการหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ร่วมเก็บตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ

โมกการะเกตุ: ดอกสีแดง กะบังชั้นเดียว เชื่อมติดกันเป็นวงแนบติดกลีบดอกที่โคน ปลายจักชายครุย ผลกางออก เกลี้ยง มีช่องอากาศหนาแน่น (ภาพ: เชียงดาว เชียงใหม่: ภาพดอก - ราชันย์ ภู่มา, ภาพผล - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 80-85.

Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(2): 369-378.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 79-90.

Middleton, D.J. and T. Santisuk. (2001). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 1-10.