สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

คนทิสอ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Vitex trifolia L. subsp. trifolia

Lamiaceae

ดูที่ คนทิสอทะเล