สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กูนิง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Vitex trifolia L. subsp. litoralis Steenis

Lamiaceae

ดูที่ คนทิสอทะเล

คนทิ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Vitex trifolia L. subsp. litoralis Steenis

Lamiaceae

ดูที่ คนทิสอทะเลคนทิสอทะเล
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Vitex trifolia L. subsp. litoralis Steenis

Lamiaceae

ไม้พุ่มทอดนอนแผ่กว้าง มีรากตามข้อ ใบประกอบส่วนมากมีใบเดียว พบน้อยที่มีใบย่อย 2-3 ใบ รูปไข่กว้าง กลม ๆ หรือรูปไข่กลับ ยาว 2.5-5 ซม. แผ่นใบมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบสั้นหรือไร้ก้าน ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 10 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอกมีขนและต่อมกระจาย กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 4-5 มม. ขยายในผลเล็กน้อย ดอกสีม่วง หลอดกลีบดอกส่วนเลยกลีบเลี้ยงยาว 6-7 มม. กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ รูปรีกว้าง ยาว 3-4 มม. กลีบกลางยาว 6-8 มม. มีขนอุยด้านใน เกสรเพศผู้ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก รังไข่มีต่อมหนาแน่น ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. มี 2-4 ไพรีน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตีนนก, สกุล)

พบตามชายฝั่งทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ขึ้นตามชายหาด และเป็นไม้ประดับ ส่วน subsp. trifolia หรือคนทิสอ เป็นไม้พุ่มสูง ใบประกอบมี 3 ใบย่อย ใบขนาดใหญ่และเรียวแคบกว่า

ชื่อพ้อง  Vitex rotundifolia L. f.

ชื่อสามัญ  Beach Vitex, Round-leaf Vitex

ชื่ออื่น   กูนิง (มาเลย์-นราธิวาส); คนทิ (ประจวบคีรีขันธ์); คนทิสอทะเล (เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์)

คนทิสอ: ใบประกอบมี 3 ใบย่อย (ภาพซ้าย: cultivated - ราชันย์ ภู่มา); คนทิสอทะเล: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ใบส่วนมากมีใบเดียว ผลกลม กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพขวา: ระโนด สงขลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2011). A revision of the genus Vitex (Lamiaceae) in Thailand. Tropical Natural History 11(2): 102.

Chen, S.-L. and M.G. Gilbert. (1994). Verbenaceae. In Flora of China Vol. 17: 30.