สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระจับเขา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Vitex siamica F. N. Williams

Lamiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. ใบประกอบมีใบย่อย 3-5 ใบ ก้านใบประกอบยาว 1.5-5 ซม. ใบย่อยรูปไข่ รูปรี หรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 10 ซม. ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 12-24 เส้น ใบปลายก้านใบยาวได้ถึง 1.5 ซม. ช่อดอกยาว 2-10 ซม. ใบประดับคล้ายใบ ยาว 1-5 ซม. ใบประดับย่อยขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 1-5 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. กลีบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ด้านนอกมีขน ขยายในผล หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบบน 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.5 มม. กลีบล่างรูปกลม ขอบจัก ยาวประมาณ 2.5 มม. เกสรเพศผู้ยาว 1-2.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 2-3 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก ผลสด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 มม. สุกสีดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตีนนก, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูง 100-200 เมตร

กระจับเขา: ใบประกอบมีใบย่อย 3-5 ใบ ช่อดอกแยกแขนง กลีบดอกรูปปากเปิด อับเรณูสีดำ ผลสด กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพ: ละงู สตูล - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2011). A revision of the genus Vitex (Lamiaceae) in Thailand. Tropical Natural History 11(2): 104-105.