สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ถั่วแดง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi

Fabaceae

ดูที่ ถั่วแป๋ถั่วแป๋
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi

Fabaceae

ไม้เถา มีขนหนาแน่นตามลำต้น หูใบ แผ่นใบ ช่อดอก และกลีบเลี้ยง หูใบแบบก้นปิด รูปแถบ ยาว 1-2 ซม. หูใบย่อยยาว 5-7 มม. ติดทน ก้านใบประกอบยาว 4-19 ซม. ใบย่อยรูปไข่ รูปรี หรือเกือบกลม ยาว 5.2-12.7 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ก้านใบย่อยยาว 2.5-5 มม. ช่อดอกยาว 10-15.5 ซม. ก้านช่อยาว 8-11.5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวหรืออมม่วง ปลายแยกเป็นแฉกยาว 3 แฉก สั้น 2 แฉก ดอกสีเหลือง กลีบกลางกว้าง 1.2-1.4 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. กลางกลีบเป็นสัน กลีบปีกยาว 1-1.3 ซม. กลีบคู่ล่างยาว 1.5-1.8 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.5-1.7 ซม. รังไข่มีขนประปราย ฝักรูปทรงกระบอก ยาว 4.2-8 ซม. ช่วงโคนคอดยาว 2-3 มม. เกลี้ยง ก้านยาว 6-7 มม. มีขน เมล็ดสีน้ำตาลอมแดง รูปไต ยาว 0.4-1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ถั่วเขียว, สกุล)

พบที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบแทบทุกภาค พบน้อยทางภาคใต้ ขึ้นตามที่โล่ง ชายป่า ความสูงถึงประมาณ 1600 เมตร ปลูกเพื่อใช้ฝักและเมล็ดเป็นอาหาร

ชื่อสามัญ  Red bean, Rice bean

ชื่ออื่น   ถั่วแดง (กรุงเทพฯ); ถั่วแป๋, ถั่วมะแป๋, มะแป๋ (Chiang Mai)

ถั่วแป๋: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกสีเหลือง ฝักรูปทรงกระบอก ช่วงโคนคอด เกลี้ยง (ภาพดอก: ตาก, ภาพผล: เชียงใหม่; - รัมภ์รดา มีบุญญา)

เอกสารอ้างอิง

Thuân, N.V. (1979). Leguminosae-Phaseoleae. Flore du Cambodge, Laos et du Vietnam. 17: 190-192.

Wu, D. and M. Thulin. (2010). Fabaceae (Vigna) In Flora of China Vol. 10: 258.

ถั่วมะแป๋
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi

Fabaceae

ดูที่ ถั่วแป๋

มะแป๋
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi

Fabaceae

ดูที่ ถั่วแป๋