สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ถั่วไฟ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Fabaceae

ดูที่ ถั่วนก

ถั่วนก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Fabaceae

ไม้เถา หูใบยาว 3-3.5 มม. หูใบย่อยสั้นกว่าเล็กน้อย ติดทน ก้านใบประกอบยาว 3.5-12.5 ซม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5.5-11 ซม. ปลายแหลมมีติ่งหนาม ก้านใบย่อยยาว 3-4.5 มม. ช่อดอกยาว 9-22 ซม. ใบประดับยาว 3.5-4.5 มม. ใบประดับย่อยขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย กลีบเลี้ยงสีเขียวปนน้ำตาลอ่อน ดอกสีม่วงอมขาว กลีบกลางยาว 2-2.5 ซม. กลีบปีกรูปขอบขนาน ยาว 2.5-3 ซม. โคนรูปติ่งหู ก้านกลีบยาว 5-8 มม. กลีบคู่ล่างสีขาว รังไข่เกลี้ยง ฝักแบนรูปแถบ ยาว 9-14 ซม. เกลี้ยง เมล็ดรูปไต สีน้ำตาลดำ ขนาดประมาณ 7 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ถั่วเขียว, สกุล)

พบกระจายทั่วไปในเขตร้อน ขึ้นเป็นวัชพืชตามชายป่า ที่โล่งใกล้แหล่งน้ำ ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อพ้อง  Phaseolus adenanthus G. Mey.

ชื่ออื่น   ถั่วนก (กรุงเทพฯ); ถั่วผี (ภาคกลาง); ถั่วไฟ (เชียงใหม่)

ถั่วนก: ดอกสีม่วงอมขาว กลีบคู่ล่างรูปคล้ายเคียวหุ้มเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ฝักแบน รูปแถบ เกลี้ยง (ภาพ: กรุงเทพฯ - รัมภ์รดา มีบุญญา)

ถั่วผี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Fabaceae

ดูที่ ถั่วนก