สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ทะลอก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vatica philastreana Pierre

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. มีขนละเอียดตามกิ่งอ่อน หูใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปขอบขนาน ยาว 6-13 ซม. เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 0.7-1.2 ซม. ช่อดอกยาว 4-9 ซม. ตาดอกรูปใบหอก ยาว 1-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. ขยายในผล กลีบดอกรูปใบหอก ยาวประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อัน เรียง 3 วง แกนอับเรณูเป็นติ่ง รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่ารังไข่เล็กน้อย ผลรูปรีเกือบกลม ยาวประมาณ 2 ซม. ปลายมีติ่งแหลม แตกเป็น 3 ซีก กลีบเลี้ยงหนา พับงอกลับ โคนแนบติดผล ยาว 1-1.2 ซม. ก้านผลยาวประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พันจำ, สกุล)

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกที่อุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่สระแก้ว ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 100-200 เมตร

ชื่อพ้อง  Diospyros addita H. R. Fletcher, Vatica thorelii Pierre

ชื่ออื่น   ทะลอก

ทะลอก: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง กลีบดอกบิดเวียน ผลเกือบกลม กลีบเลี้ยงหนา โคนแนบติดผล พับงอกลับ (ภาพ: ดงฟ้าห่วน อุบลราชธานี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 25: 57.

ท่าลอก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Vatica philastreana Pierre

Dipterocarpaceae

ดูที่ ทะลอก