สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จันทน์กะพ้อแดง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Vatica maingayi Dyer

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. มีขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามกิ่งอ่อน ปลายก้านใบ ช่อดอก ใบประดับ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล หูใบรูปใบหอก ยาว 0.5-1.5 ซม. ใบรูปใบหอก ยาว 6-12 ซม. เส้นใบย่อยแบบร่างแห ก้านใบยาว 1.5-2 ซม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ยาว 1-3 ซม. แยกแขนง 2-4 ช่อ แต่ละช่อมี 2-4 ดอก ใบประดับรูปไข่ ยาว 1-2 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 3 มม. ขยายเป็นปีกในผล ดอกสีชมพู กลีบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่มีขนหนาแน่น ผลรูปรีกว้าง ยาว 0.8-1 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ปีกยาว 2 ปีก ยาว 5-7.5 ซม. ปีกสั้น 3 ปีก ยาว 2.5-3.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พันจำ, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 200-500 เมตร

จันทน์กะพ้อแดง: มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่นทั่วไป หูใบรูปใบหอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงสั้น ๆ ดอกสีชมพู ผลมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก (ภาพ: สุคิริน นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana 9(2): 369.

Symington, C.F. (1938). Notes on Malayan Dipterocarpaceae IV. Gardens’ Bulletin Singapore 9: 347.