สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สักปีก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Vatica bella Slooten

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. มีขนสั้นสีเทาอมแดงตามกิ่งอ่อน ก้านใบ เส้นกลางใบ ช่อดอก และกลีบเลี้ยง หูใบรูปขอบขนานยาว 4–5 มม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 6–14 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม เส้นแขนงใบย่อยแบบกึ่งขั้นบันได ก้านใบยาว 0.5–1.5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 4 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3 มม. ดอกสีขาวนวล กลีบรูปขอบขนาน ยาว 1–1.2 ซม. ปลายกลีบด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มม. ปลายแกนอับเรณูเป็นรยางค์ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่รูปกรวยคว่ำ มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ผลเปลือกหนา กลม โคนตัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5–4 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลมยาวได้ถึง 1 ซม. มีปุ่มหนาแน่น กลีบเลี้ยงที่ขยายในผลยาวเท่า ๆ กัน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 3 ซม. พับงอกลับ มีเส้นปีก 5–7 เส้น ก้านผลยาว 3–5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พันจำ, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามที่ลาดชันในป่าดิบชื้นใกล้ลำธาร ความสูงถึงประมาณ 850 เมตร

สักปีก: กลีบดอกรูปขอบขนาน สีขาวนวล ผลเปลือกแข็ง หนา ผิวมีปุ่มหนาแน่น กลีบเลี้ยงที่ขยายในผลยาวเท่า ๆ กัน พับงอกลับ (ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์, ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9(2): 352–353.

Pooma, R. (2002). Further notes on Thai Dipterocarpaceae. Thai Forest Bulletin (Botany) 30: 13.