สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ชมนาด
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vallaris glabra (L.) Kuntze

Apocynaceae

ดูที่ ชำมะนาดชำมะนาด
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vallaris glabra (L.) Kuntze

Apocynaceae

ไม้เถา ใบรูปรี ยาว 10-17 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ก้านใบยาว 0.5-3 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. แผ่กว้าง ก้านช่อสั้น กลีบเลี้ยงบานออกหรือพับงอกลับ รูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ ยาว 4-5.5 มม. ดอกสีขาวอมเหลืองหรือเขียวอ่อน หลอดกลีบดอกยาว 7-9 มม. กลีบรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 1 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ก้านชูอับเรณูยาว 2-4 มม. ติดด้านประมาณจุดกึ่งกลางหลอดกลีบดอก อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. จานฐานดอกมีขนตามปลายจัก ก้านเกสรเพศเมียรวมยอดเกสรยาวประมาณ 6 มม. มีขนสั้นนุ่ม

มีถิ่นกำเนิดในชวา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน ดอกมีกลิ่นหอม มักไม่ติดผล

ชื่อพ้อง  Pergularia glabra L.

ชื่อสามัญ  Bread flower

ชื่ออื่น   ชมนาด, ชำมะนาด, ชำมะนาดกลาง (ภาคกลาง); ชำมะนาดฝรั่ง, ดอกข้าวใหม่ (กรุงเทพฯ); อ้มส้าย (ภาคเหนือ)

ชำมะนาด: ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง กลีบเลี้ยงบานออกหรือพับงอกลับ กลีบดอกปลายแหลม ปลายก้านชูอับเรณูเป็นกระเปาะ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 94-96.

ชำมะนาดกลาง
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vallaris glabra (L.) Kuntze

Apocynaceae

ดูที่ ชำมะนาด

ชำมะนาดฝรั่ง
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vallaris glabra (L.) Kuntze

Apocynaceae

ดูที่ ชำมะนาด

ดอกข้าวใหม่
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vallaris glabra (L.) Kuntze

Apocynaceae

ดูที่ ชำมะนาด

ดอกข้าวใหม่
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vallaris glabra (L.) Kuntze

Apocynaceae

ดูที่ ชำมะนาด