สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แฉลบขาว
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Vachellia harmandiana (Pierre) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ดูที่ กระถินพิมาน

กระถินป่า
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Vachellia harmandiana (Pierre) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ดูที่ กระถินพิมานกระถินพิมาน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Vachellia harmandiana (Pierre) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. เปลือกเรียบสีเทา หูใบเป็นหนาม ยาวได้ถึง 6 ซม. ติดทน บางครั้งออกชิดกันดูคล้ายเรียงซ้อน ใบประกอบแกนกลางยาวได้ถึง 18 ซม. ก้านยาว 1-5 ซม. มีหรือไม่มีต่อมด้านบน ใบประกอบย่อย 1-5 คู่ ยาว 4-12 ซม. ก้านสั้น ใบย่อย 4-13 คู่ รูปขอบขนาน เบี้ยว ยาว 0.6-3.5 ซม. ปลายกลมหรือตัด เว้าตื้นหรือมีติ่งแหลม ไร้ก้าน ช่อดอกสีขาว แยกแขนง ใบประดับติดใต้กึ่งกลางก้านช่อ ใบประดับย่อยขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงยาว 0.9-1.1 มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกเชื่อมติดกันประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ 15-22 อัน รังไข่มีขนละเอียด ฝักรูปแถบ แบน ยาว 6-13 ซม. บิดงอ เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 5.5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่กระถินเทศ, สกุล)

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน และอาจพบในพม่า ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง จนถึงความสูงประมาณ 300 เมตร นิยมใช้เลี้ยงครั่ง

ชื่อพ้อง  Pithecellobium harmandianum Pierre, Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep.

ชื่ออื่น   กระถินป่า, กระถินพิมาน (พิษณุโลก, สุโขทัย); แฉลบขาว (ราชบุรี); ปี้มาน (ภาคเหนือ); พิมาน, มะขี้มาน (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กระถินพิมาน: เปลือกเรียบสีเทา หูใบเป็นหนาม ติดทน ใบประกอบ 2 ชั้น ช่อดอกแยกแขนง ช่อย่อยแบบช่อกระจุกแน่น (ภาพ: กำแพงเพชร - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Maslin B.R, D.S. Seigler and J. Ebinger. (2013). New combinations in Senegalia and Vachellia (Leguminosae: Mimosoideae) for Southeast Asia and China. Blumea 58(1): 39-44.

Nielsen, I.C. (1985). Leguminosae-Mimosoideae (Acacia harmandiana). In Flora of Thailand Vol. 4(2): 159-160.

ปี้มาน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Vachellia harmandiana (Pierre) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ดูที่ กระถินพิมาน

พิมาน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Vachellia harmandiana (Pierre) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ดูที่ กระถินพิมาน

มะขี้มาน
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Vachellia harmandiana (Pierre) Maslin, Seigler & Ebinger

Fabaceae

ดูที่ กระถินพิมาน