สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ช่อไข่มุก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vaccinium viscifolium King & Gamble

Ericaceae

ไม้พุ่มหรืออิงอาศัย สูงได้ถึง 6 ม. ใบเรียงเวียน รูปไข่กลับหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 4-10 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ แผ่นใบหนา ก้านใบ สีแดง แบน ยาว 4-8 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง 2-5 ช่อ ยาว 3-11 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม ใบประดับขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาว 1-1.5 มม. ปลายแยก 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ด้านนอกมีขนและต่อมกระจาย ดอกรูปคนโท สีขาวหรืออมชมพู หลอดกลีบยาว 6-7 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 4 มม. มีขนหนาแน่น อับเรณูไม่มีเดือย ปลายมีรูเปิด จานฐานดอกเป็นวง รังไข่ใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียยาว 6-7 มม. ผลสดมีหลายเมล็ด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม.

พบที่เวียดนามตอนใต้ คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1200-1400 เมตร

สกุล Vaccinium L. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Vaccinioideae มีประมาณ 450 ชนิด ส่วนมากพบทางซีกโลกเหนือ อย่างไรก็ตาม หลายชนิดที่พบในเอเชียอาจถูกยุบรวมกับสกุล Agapetes ในไทยมีประมาณ 10 ชนิด ชื่อสกุลเป็นภาษาละตินหมายถึงพืชพวก berry

หมายเหตุ  แยกเป็น var. trichostylum Sleumer หรือ ช่อไข่มุกนคร

ชื่ออื่น   ช่อไข่มุก, ช่อไข่มุกเบตง (ทั่วไป)

ช่อไข่มุก: ใบรูปไข่กลับ ปลายกลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ แผ่นใบหนา ก้านใบสีแดง แบน ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกรูปคนโท ผลกลม (ภาพช่อดอก: เขาเหมน นครศรีธรรมราช, ภาพผล: ยะลา; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and P.F. Stevens. (2007) Ericaceae (Vaccinium). In Flora of China Vol. 14: 476.

Sleumer, H. (1966). Ericaceae. In Flora Malesiana Vol. 6(5): 852-853.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 132-141.

ช่อไข่มุกเบตง
วันที่ 28 กันยายน 2559

Vaccinium viscifolium King & Gamble

Ericaceae

ดูที่ ช่อไข่มุก