สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   นมแมว
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria siamensis (Scheff.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย มีขนกระจุกสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และเส้นกลางใบด้านบน มีขนสั้นนุ่มตามก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 9-15 ซม. ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกออกตรงข้ามใบ มี 1-3 ดอก ก้านช่อสั้น ก้านดอกยาวประมาณ 8 มม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 2-5 มม. ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงหนา รูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 3 มม. ดอกสีเหลืองนวล กลีบรูปไข่ ยาวประมาณ 8 มม. วงในแคบกว่าเล็กน้อย โคนคอดเรียว เกลี้ยง เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 มม. มีประมาณ 10 คาร์เพล มีขนกระจุกคล้ายเกล็ด ผลย่อยมี 2-10 ผล รูปรีกว้าง ยาว 1-2 ซม. ส่วนมากมี 2-4 เมล็ด แบน ยาวประมาณ 7 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยพังพอน, สกุล)

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นกระจายตามชายป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าโปร่ง ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Rauwenhoffia siamensis Scheff., Melodorum siamense (Scheff.) Bân

นมแมว: มีขนกระจุกสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน ช่อดอกออกตรงข้ามใบ มี 1-3 ดอก กลีบเลี้ยงหนา ดอกสีเหลืองนวล กลีบดอกวงในแคบกว่าเล็กน้อย เกลี้ยง ผลรูปรีกว้าง (ภาพ: สุรินทร์ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Meade, C.V. (2000). A systematic revision of the Uvaria L. group (Annonaceae) in continental Asia. PhD. Thesis, Trinity College, University of Dublin, Ireland.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช