สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ติงตัง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

ตีนตั่งเครือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

นมแมว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

นมแมวป่า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

นมควาย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

นมวัว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

บุหงาใหญ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

พีพวน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อยพีพวนน้อย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย มีขนรูปดาวสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก และดอก ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนเว้าตื้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกออกตรงข้ามใบหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ส่วนมากมี 1-2 ดอก ใบประดับรูปไข่ ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง ร่วงเร็ว ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ยาวประมาณ 5 มม. ดอกสีม่วงอมแดง กลีบยาวเท่า ๆ กัน รูปไข่ วงนอก 3 กลีบ วงใน 3 กลีบ ยาว 0.8-1.2 ซม. เกสรเพศผู้รูปขอบขนาน ปลายอับเรณูมีรยางค์ คาร์เพลแยกกัน รูปขอบขนาน ผลย่อยรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-4 ซม. สุกสีแดงอมส้ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยพังพอน, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร

ชื่ออื่น   ติงตัง (นครราชสีมา); ตีนตั่งเครือ (ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี); นมควาย (ทั่วไป); นมแมว (ภาคกลาง); นมแมวป่า (เชียงใหม่); นมวัว (กระบี่, พิษณุโลก); บุหงาใหญ่ (ภาคเหนือ); พีพวน (อุดรธานี); พีพวนน้อย (ชุมพร); สีม่วน (ชัยภูมิ); หำลิง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

พีพวนน้อย: มีขนรูปดาวสั้นนุ่มกระจาย โคนใบเว้าตื้น ช่อดอกมี 1-2 ดอก ใบประดับรูปไข่ กลีบดอก 6 กลีบ ยาวเท่า ๆ กัน เกสรเพศผู้รูปขอบขนาน (ภาพ: อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Uvaria). In Flora of China Vol. 19: 676.

สีม่วน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย

หำลิง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Uvaria rufa Blume

Annonaceae

ดูที่ พีพวนน้อย