สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กล้วยอ้ายพอน
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Uvaria lurida Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก กลีบดอก และรังไข่ ใบรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 10-15 ซม. ก้านใบยาว 0.7-1 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงคล้ายหมวก กลีบรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 1 ซม. ดอกสีแดงอมม่วง กลีบรูปไข่กลับกว้าง โคนเรียวแคบ ปลายมนกลม เว้าเข้า ยาวประมาณ 2 ซม. เกสรเพศผู้สีเหลือง ยาวประมาณ 3.5 มม. ผลย่อยรูปขอบขนาน ยาว 1.5-3 ซม. มีสันตามยาว คอดตามเมล็ด ก้านผลย่อยยาว 5-12 ซม. มี 2-10 เมล็ด รูปไข่ แบน ๆ ยาว 0.8-1.1 ซม.

พบที่อินเดีย ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยส่วนมากพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่ออื่น   กล้วยไอ้พอน (จันทบุรี); บัวบก (ชลบุรี)

กล้วยอ้ายพอน: ดอกสีแดงอมม่วง กลีบดอก 6 กลีบ ขนาดเท่า ๆ กัน เรียง 2 วง เรียงซ้อนเหลื่อม (ภาพ: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Meade, C.V. (2000). A systematic revision of the Uvaria L. group (Annonaceae) in Continental Asia. Ph.D. Thesis, University of Dublin, Trinity College.

Zhou, L., Y.C.F. Su and R.M.K. Saunders. (2009). Molecular phylogenetic support for a broader delimitation of Uvaria (Annonaceae), inclusive of Anomianthus, Cyathostemma, Ellipeia, Ellipeiopsis and Rauwenhoffia. Systematics and Biodiversity 7(3): 249–258.

บัวบก
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Uvaria lurida Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ดูที่ กล้วยอ้ายพอน