สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือนมวัว
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ดูที่ นมวัว

ตบหู
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ดูที่ นมวัว

ตีนตั่ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ดูที่ นมวัว

ตีนตั่งน้อย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ดูที่ นมวัว

นมแมว
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ดูที่ นมวัว

นมแมวซ้อน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ดูที่ นมวัวนมวัว
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria dulcis Dunal

Annonaceae

ไม้พุ่มมีไหลหรือไม้เถาเนื้อแข็ง อาจยาวได้ถึง 30 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 10-14 ซม. ก้านใบยาว 3.5-5 มม. ช่อดอกออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มีหนึ่งหรือหลายดอก ก้านช่อยาว 0.5-1 ซม. ก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. ใบประดับรูปไข่กว้าง ยาว 2-3 มม. ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง ยาว 3-3.5 มม. ดอกสีครีมอมชมพู กลีบรูปไข่กลับ ยาว 2-2.2 ซม. วงในขนาดเท่า ๆ หรือเล็กกว่าวงนอกเล็กน้อย โคนด้านในเกลี้ยง มีต่อม 2 ต่อม เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 มม. มีประมาณ 25 คาร์เพล มีขนสั้นนุ่ม ผลย่อยมี 10-15 ผล รูปรี ยาว 1-1.5 ซม. สุกสีแดง มี 1-8 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วยพังพอน, สกุล)

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ชวา หมู่เกาะซุนดาน้อยและโมลุกกะ ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่อพ้อง  Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair

ชื่ออื่น   เครือนมวัว (ภาคเหนือ); ตบหู (นครพนม); ตีนตั่ง (อุบลราชธานี); ตีนตั่งน้อย (นครพนม); นมแมว, นมแมวซ้อน, นมวัว (ภาคเหนือ)

นมวัว: ช่อดอกออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มีหนึ่งหรือหลายดอก ก้านดอกยาว กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง ขนาดเท่า ๆ กัน โคนด้านในของกลีบวงในเกลี้ยง มีต่อม 2 ต่อม ผลกลุ่ม มีขนสั้นนุ่ม สุกสีแดง (ภาพดอก: แม่สอด ตาก - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: ลี้ ลำพูน - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Meade, C.V. (2000). A systematic revision of the Uvaria L. group (Annonaceae) in continental Asia. PhD. Thesis, Trinity College, University of Dublin, Ireland.