สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   นมแมวป่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 12-15 ซม. ก้านใบยาว 0.8-1 ซม. ช่อดอกออกตรงข้ามใบ มีดอกเดียว ก้านช่อสั้น ก้านดอกยาว 8-1.2 ซม. ใบประดับรูปรี ยาว 0.8-1.5 ซม. ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงหนา รูปไข่กว้าง ยาว 5-6 มม. กว้างประมาณ 8 มม. ดอกสีเหลืองนวล กลีบรูปไข่ ยาว 1.2-1.4 ซม. วงในแคบกว่าเล็กน้อย โคนคอดเรียว เกลี้ยง มีต่อม 2 ต่อม เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. มี 25-30 คาร์เพล มีขนสั้นนุ่ม ผลย่อยมี 5-20 ผล รูปรีกว้าง ยาวประมาณ 1 ซม. สุกสีแดง มีเมล็ดเดียว

พบที่บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่อพ้อง  Ellipeia cherrevensis Pierre ex Finet & Gagnep.

ชื่ออื่น   นมแมวป่า (ภาคเหนือ); พี้เขา, พีพวนน้อย (นตรพนม)

นมแมวป่า: มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน ก้านใบ และก้านดอก ช่อดอกออกตรงข้ามใบ มีดอกเดียว กลีบเลี้ยงหนา รูปไข่กว้าง ดอกสีเหลืองนวล กลีบวงในแคบกว่าเล็กน้อย ผลย่อยจำนวนมาก (ภาพ: อำนาจเจริญ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Meade, C.V. (2000). A systematic revision of the Uvaria L. group (Annonaceae) in continental Asia. PhD. Thesis, Trinity College, University of Dublin, Ireland.

พี้เขา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ดูที่ นมแมวป่า

พีพวนน้อย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Uvaria cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ดูที่ นมแมวป่า