สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ปอหยุมยู่
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Triumfetta cana Blume

Malvaceae

ดูที่ ปอหยุมยู่