สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โลดทะนงเหลือง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon thyrsoideus Stapf

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 6 ม. กิ่งอ่อนมีขนประปราย กิ่งแก่มีช่องอากาศประปราย ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 10-32 ซม. ปลายแหลม โคนมนหรือกลม ขอบจักมน ก้านใบยาว 2.5-14 ซม. ปลายก้านมีต่อม 2 ต่อม ดอกสีเหลือง จานฐานดอกเป็นต่อม 5 ต่อม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 20 ซม. แกนช่อเป็นเหลี่ยม มีขนละเอียด ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 2-5 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 มม. ด้านนอกมีขน กลีบดอกรูปรี ยาว 3-3.5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ก้านดอกยาว 3.5-4 มม. ขยายในผลยาว 2.5-4.2 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก รังไข่เกลี้ยง ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ผิวมีตุ่มคล้ายหนาม

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ ขึ้นตามป่าดิบแล้งริมลำธารหรือป่าสนเขา ความสูง 350-1500 เมตร

โลดทะนงเหลือง: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง แกนช่อเป็นเหลี่ยม ดอกสีเหลือง ผลผิวมีตุ่มคล้ายหนาม (ภาพ: น้ำตกพาเจริญ ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2007). Euphorbiaceae (Trigonostemon). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 573-585.

Li, B. and M.G. Gilbert. (2008). Euphorbiaceae (Trigonostemon). In Flora of China Vol. 11: 272-274.