สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โลดทะนง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. รากอวบหนา มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก รังไข่ และผล ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5.5-12 ซม. โคนมน ขอบเป็นต่อมคล้ายจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 0.8-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 9-14 ซม. ดอกสีแดงเลือดนก จานฐานดอกรูปวงแหวน ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ ยาว 2-3 มม. กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 0.8-1.5 ซม. ขยายในผลยาว 1.5-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 2-5 มม. กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 4-5 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

พบที่ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง หรือที่โล่งแห้งแล้ง ความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร รากมีฤทธิ์ทำให้อาเจียนสำหรับบรรเทาอาการโรคหืด

ชื่อพ้อง  Baliospermum reidioides Kurz

ชื่ออื่น   ข้าวเย็นเนิน, ทะนงแดง (ประจวบคีรีขันธ์); ดู่เตี้ย, ดู่เบี้ย (เพชรบุรี); ทะนง, รักทะนง (นครราชสีมา); นางแซง (อุบลราชธานี); โลดทะนง (ปราจีนบุรี, ราชบุรี, ตราด); โลดทะนงแดง (บุรีรัมย์); หนาดคำ (ภาคเหนือ); หัวยาข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี)

โลดทะนง: ดอกสีแดงเลือดนก จานฐานดอกรูปวงแหวน ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน รังไข่และผลมีขนสั้นนุ่ม ผลจัก 3 พู กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพดอก: นครพนม - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: หนองคาย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2007). Euphorbiaceae (Trigonostemon). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 573-585.

Li, B. and M.G. Gilbert. (2008). Euphorbiaceae (Trigonostemon). In Flora of China Vol. 11: 272-274.

โลดทะนงแดง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

ข้าวเย็นเนิน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

ดู่เตี้ย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

ดู่เบี้ย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

ทะนง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

ทะนงแดง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

นางแซง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

รักทะนง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

หนาดคำ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง

หัวยาข้าวเย็นเนิน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

Euphorbiaceae

ดูที่ โลดทะนง