สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โลดทะนง  สกุล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Trigonostemon Blume

Euphorbiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก แยกเพศร่วมต้น หูใบขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน ส่วนมากเรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ส่วนใหญ่มีเส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ช่อดอกคล้ายช่อกระจะ แบบช่อเชิงลด หรือช่อแยกแขนง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงเรียงซ้อนเหลื่อม ยาวไม่เท่ากัน ติดทน บางครั้งขยายในผล เกสรเพศผู้ 3 หรือ 5 อัน เชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสรสั้น ๆ รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ไม่มีที่เป็นหมันในดอกเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน สั้นมาก ผลแห้งแตก จัก 3 พู เมล็ดกลมหรือแกมรูปสามเหลี่ยม

สกุล Trigonostemon อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Crotonoideae เผ่า Trigonostemoneae มีประมาณ 95 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อน ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ส่วนมากพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 14 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “trigonos” สามมุม และ “stemon” เกสรเพศผู้ ตามจำนวนเกสรเพศผู้ที่ส่วนมากมี 3 อัน


เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (2007). Euphorbiaceae (Trigonostemon). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 573-585.

Li, B. and M.G. Gilbert. (2008). Euphorbiaceae (Trigonostemon). In Flora of China Vol. 11: 272-274.