สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปอตลับ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Trichospermum javanicum Blume

Malvaceae

ไม้ต้น สูง 8-20 ม. ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-18 ซม. โคนใบตัดหรือเว้าตื้น ๆ ขอบจักฟันเลื่อยถี่ เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ยาว 5-10 ซม. ตาดอกรูปไข่ กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มี 5 กลีบ แยกจรดโคน มีขนทั้งสองด้าน กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบพาย ยาวประมาณ 1 ซม. โคนกลีบมีต่อม เกสรเพศผู้ 5 อัน แยกกัน รังไข่มี 2 ช่อง มีขน ก้านเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ผลแห้งแตก แบน ๆ รูปคล้ายไต ยาว 2-2.5 ซม. ปลายมีติ่งแหลม เมล็ดมีขนยาว

พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคใต้ตอนล่าง ขึ้นตามป่าดิบชื้น และชายป่า ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Trichospermum Blume เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Tiliaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Grewioideae มีประมาณ 20 ชนิด พบเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “thrix” หรือ “trichos” ขน และ “sperma” เมล็ด ตามลักษณะของเมล็ดมีขน

ปอตลับ: ใบเรียงสลับระนาบเดียว ขอบจักฟันเลื่อยถี่ เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ผลรูปไต ปลายมีติ่งแหลม (ภาพ: บันนังสตา ยะลา - มนตรี ธนรส)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1993). Tiliaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(1): 40-41.