สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ขี้กาแดง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Trichosanthes inthanonensis Duyfjes & Pruesapan

Cucurbitaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 25 ม. ลำต้นช่วงปลายสีแดงอมม่วง มือจับแยก 2-5 แขนง ใบประดับที่โคนช่อดอกรูปไข่ ยาว 3-8 มม. สีเขียว มีต่อม ใบรูปรีกว้าง จักตื้น ๆ 3-5 พู ยาว 12-24 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ ก้านใบยาว 5-9 ซม. ช่อดอกยังไม่เคยพบ ผลรูปไข่ ยาว 6-8 ซม. เนื้อด้านในสีดำอมเขียว ปลายผลเป็นจะงอยสั้น ๆ ก้านผลยาว 3-6.5 ซม. เมล็ดเบี้ยว ยาว 1.3-1.6 ซม. ขอบมีสัน

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ดอยภูคา จังหวัดน่าน และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1300-1700 เมตร

ขี้กาแดง: ใบจักตื้น ๆ 3-5 พู ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ ก้านผลยาว ผลรูปไข่ (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - Brigitta Duyfjes)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O. and B.E.E. Duyfjes. (2008). Cucurbitaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(4): 514-540.