สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ม่วงไตรบุญ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Tribounia venosa (Barnett) D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูง 30-40 ซม. มีขนปลายม้วนงอคล้ายตะขอและขนต่อมตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล ใบรูปไข่ ยาว 3-9.2 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเว้ารูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันหรือจักมน เส้นแขนงใบข้างละ 5-9 เส้น ก้านใบยาว 3-10 ซม. ช่อดอกยาว 9-17 ซม. ก้านช่อยาว 4-9.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-1.4 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 3.5-4.5 มม. ปลายแหลมยาว ดอกยาว 2-2.5 ซม. หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบรูปรีกว้างเกือบกลม คู่บนกว้างประมาณ 9 มม. ยาวประมาณ 7 มม. กลีบล่างเล็กกว่ากลีบปากบนเล็กน้อย ขอบกลีบมีต่อม ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2.5 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวเท่า ๆ อันที่สมบูรณ์ ไม่มีอันที่ลดรูป รังไข่ยาวประมาณ 6 มม. ก้านสั้น ผลยาว 2-3 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงไม่เกิน 200 เมตร

ชื่อพ้อง  Didymocarpus venosus Barnett

ชื่ออื่น   ม่วงไตรบุญ, หยาดฟ้า (ทั่วไป)

ม่วงไตรบุญ: มีขนปลายม้วนงอคล้ายตะขอและขนต่อมตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล กลีบเลี้ยง หลอดกลีบดอก และผลสั้น (ภาพ: พระพุทธบาท สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. and M. Möller. (2012). Tribounia, a new genus of Gesneriaceae from Thailand. Taxon 61(6): 1286-1295.

หยาดฟ้า
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Tribounia venosa (Barnett) D. J. Middleton

Gesneriaceae

ดูที่ ม่วงไตรบุญ