สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ม่วงไตรบุญดอกใหญ่
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Tribounia grandiflora D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูง 50-60 ซม. มีขนต่อมเหนียวและขนปลายม้วนคล้ายตะขอตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล ใบรูปไข่ ยาว 5.5-17 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเว้ารูปหัวใจ เบี้ยว ขอบจักซี่ฟัน เส้นแขนงใบข้างละ 8-15 เส้น ก้านใบยาว 2.5-11 ซม. ช่อดอกยาว 6-16 ซม. ก้านช่อยาว 3-7 ซม. ก้านดอกยาว 0.8-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 0.6-1.2 ซม. ดอกยาว 3.3-3.8 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 2.5-3.4 ซม. กลีบรูปกลม คู่บนกว้างและยาว 6-7 มม. กลีบล่างใหญ่กว่ากลีบบนเล็กน้อย มีต่อมตามขอบกลีบและแอ่งบนแผ่นกลีบด้านในประปราย ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 9 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 5 มม. มีเกสรเพศผู้ลดรูป รังไข่ยาว 7.5-11 มม. ก้านยาว 7-9.5 มม. ผลยาว 4.5-5.5 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงไม่เกิน 100 เมตร

ม่วงไตรบุญดอกใหญ่: มีขนต่อมเหนียวและขนปลายม้วนคล้ายตะขอตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอกด้านนอก กลีบเลี้ยงและหลอดกลีบดอกยาว (ภาพ: กาญจนบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. and M. Möller. (2012). Tribounia, a new genus of Gesneriaceae from Thailand. Taxon 61(6): 1286-1295.

หยาดฟ้าใหญ่
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Tribounia grandiflora D. J. Middleton

Gesneriaceae

ดูที่ ม่วงไตรบุญดอกใหญ่