สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ม่วงไตรบุญ  สกุล
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Tribounia D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อน ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกเกือบจรดโคน ติดทน ดอกรูปแตรสีม่วง สมมาตรด้านข้าง มี 5 กลีบ กลีบคู่ล่างเว้าเป็นแอ่งรับเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 2 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน ก้านชูอับเรณูแผ่กว้าง มีเกสรเพศผู้ที่ลดรูปขนาดเล็ก 1 อัน ระหว่างคู่ที่เป็นหมันหรือไม่มี จานฐานดอกเป็นวง รังไข่รูปทรงกระบอก มีก้าน มี 2 คาร์เพล พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ 2 แนว ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตกกลางพู รูปกระสวย ห้อยลง เมล็ดจำนวนมาก รูปรีขนาดเล็ก เป็นสันตามยาว มีปุ่มกระจายสกุล Tribounia แยกมาจากสกุล Didymocarpus ตามลักษณะกลีบดอกคู่ล่างเว้าเป็นแอ่งรับเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 2 อัน ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม ผลมีก้านยาวห้อยลง ไม่บิดเป็นเกลียว เป็นสกุลที่พบเฉพาะในไทย มี 2 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามชื่อ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ ผู้ร่วมวิจัยพืชวงศ์ Gesneriaceae ของไทย


เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. and M. Möller. (2012). Tribounia, a new genus of Gesneriaceae from Thailand. Taxon 61(6): 1286-1295.