สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มณเฑียรแดง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Torenia pierreana Bonati

Linderniaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10–60 ซม. มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ก้านดอก และกลีบเลี้ยง ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 2–4 ซม. โคนมนหรือกลม ก้านใบยาว 0.2–1 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ หรือเป็นกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม ที่ปลายกิ่ง มี 2–4 ดอก ก้านดอกยาว 1–2.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 1–1.2 ซม. ยาว 1.4–1.7 ซม. ในผล หลอดกลีบมี 5 สัน ดอกสีม่วงอ่อน มีปื้นสีม่วงอมแดง ยาว 2.5–3 ซม. กลีบบนกว้าง 0.8–1 ซม. ยาว 7–8 มม. ปลายกลีบเว้าตื้น กลีบล่างกลม ขนาด 6–7 มม. โคนก้านชูอับเรณูคู่ล่างมีเดือย ยาว 1–1.8 มม. ผลยาว 1–1.2 ซม. มีขนหนาแน่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แววมยุรา, สกุล)

พบที่กัมพูชา ในไทยพบแทบทุกภาค กระจายห่าง ๆ ขึ้นตามที่โล่งหรือทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะ ความสูง 600–1400 เมตร

มณเฑียรแดง: มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง กลีบเลี้ยง และผล ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ หรือเป็นกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม ที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมีปื้นสีม่วงอมแดง กลีบปากกลีบบนเว้าตื้น โคนก้านชูอับเรณูคู่ล่างมีเดือยยาว (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Yamazaki, T. (1990). Scrophulariaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(2): 206–214.