สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มณเฑียรทอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Torenia hirsutissima Bonati

Linderniaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10-60 ซม. มีขนยาวตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ก้านดอก และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 1.5-3 ซม. โคนตัด ก้านใบยาว 4-8 มม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-5 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 1.2-1.8 ซม. หลอดกลีบมีสันเป็นครีบ 5 อัน ดอกสีเหลือง ยาว 2.5-3.5 ซม. กลีบบนกลมกว้าง กว้างได้ถึง 1.5 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายกลีบเว้าตื้น กลีบล่างขนาดเล็กกว่ากลีบบนเล็กน้อย โคนก้านชูอับเรณูคู่ล่างมีเดือยยาวประมาณ 2 มม. ผลยาวประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แววมยุรา, สกุล)

พบที่ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคเหนือที่ภูเมี่ยง จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ชัยภูมิ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ตราด ขึ้นหนาแน่นตามที่โล่งหรือทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะ ความสูง 500-1300 เมตร

ชื่อสามัญ  Yellow Torenia

มณเฑียรทอง: ถิ่นที่อยู่ ขึ้นตามที่โล่งบนหินทราย ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ดอกสีเหลือง ลำต้นและใบมีขนยาวหนาแน่น (ภาพ: ภูกระดึง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Yamazaki, T. (1990). Scrophulariaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(2): 206-214.