สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เศวตสอดสีม่วง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Thunia alba (Lindl.) Rchb. f. var. bracteata (Roxb.) N. Pearce & P. J. Cribb

Orchidaceae

ดูที่ เศวตสอดสี