สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แววตา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Acanthaceae

ไม้เถาล้มลุก มีขนหนาแน่นตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล ใบรูปหัวใจหรือหัวลูกศร ยาว 2.5-7 ซม. ขอบเรียบหรือจักซี่ฟัน เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น ก้านใบยาว 1-4 ซม. มีปีก ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ใบประดับแฉกด้านเดียว เป็นสัน หุ้มกลีบเลี้ยง ติดทน กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มีได้ถึง 12 แฉก ดอกรูปแตร สีส้มอมเหลืองหรือสีอื่นๆ โคนกลีบด้านในส่วนมากมีสีเข้ม หลอดกลีบดอกโค้งงอ เรียวยาว ยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบรูปไข่กลับ ปลายตัด ยาว 3-4 ซม. เกสรเพศผู้ติดใกล้โคนหลอดกลีบ จานฐานดอกรูปวงแหวน มีต่อมน้ำต้อย ผลยาวประมาณ 2-2.5 ซม. ปลายมีจะงอย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ รางจืด, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออก เป็นไม้ประดับ มีหลากสายพันธุ์และหลากสี

ชื่อสามัญ  Black-eyed Susan vine

แววตา: มีขนหนาแน่น ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ใบประดับเป็นสัน หุ้มกลีบเลี้ยง ติดทน ดอกรูปแตร สีส้มอมเหลือง โคนกลีบด้านในสีเข้ม (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.