สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เฒ่านางรุ้ง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thottea tomentosa (Blume) Ding Hou

Aristolochiaceae

ดูที่ หูหมีขน

บูดูบูลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thottea tomentosa (Blume) Ding Hou

Aristolochiaceae

ดูที่ หูหมีขนหูหมีขน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thottea tomentosa (Blume) Ding Hou

Aristolochiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 50 ซม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลม แหลมยาว หรือมน แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น โคนรูปลิ่ม กลม หรือรูปหัวใจ เบี้ยวเล็กน้อย ก้านใบยาว 4-7 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกใกล้โคนต้น ช่อยาว 5-9 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 4-5 มม. ติดทน ก้านดอกยาว 6-8 มม. ดอกสีน้ำตาลแดงหรืออมเหลือง รูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. แยกเป็น 3 กลีบ แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง บานออก จานฐานดอกรูปถ้วยแนบติดหลอดกลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียงวงเดียว อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 2.5 มม. ยอดเกสรจัก 3 พู เรียวยาว ปลายมีขนรูปตะขอ ผลเรียว ยาว 3.5-5 ซม. มีสันเป็นสี่เหลี่ยม สีน้ำตาลดำหรือม่วง

พบที่อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่อพ้อง  Ceramium tomentosum Blume

ชื่ออื่น   เฒ่านางรุ้ง (หนองคาย); บูดูบูลัง (ระนอง, สงขลา);
หูหมีขน (ทั่วไป)


หูหมีขน: โคนใบรูปหัวใจ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกใกล้โคนต้น ดอกสีน้ำตาลแดงหรืออมเหลือง รูปถ้วย เกสรเพศผู้ 6 อัน ผลเรียวยาวมีสันเป็นสี่เหลี่ยม (ภาพบน: ระนอง, ภาพล่าง: ตรัง; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hou, D. (1984). Aristolochiaceae. In Flora Malesiana Vol. 10: 65-83.

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 22-31.

Yao, T.L. (2013). Nine new species of Thottea (Aristolochiaceae) in Peninsular Malaysia and Singapore, with two taxa in Peninsular Malaysia redefined and a taxon lectotypified. Blumea 58(3): 245-262.